Update app - februari

Employees lanceert deze maand:

 • Slimme betaalbatches 💸

 • Synchroniseren van verlof met je agenda via iCal 🗓

 • Rapportages met hoeveel ziekte/vakantie-uren opgenomen zijn 📉

 • Verbeterde weergave van het verlofsaldo

Update app - Nieuwjaarsupdate januari

Met ingang van het nieuwe jaar hebben we een nieuwe update uitgerold met de nadruk op implementatie van veranderde wetgeving per 2020:

Nieuw:

 • De perioden voor 2020 zijn vanaf nu beschikbaar

 • Het is vanaf nu mogelijk om een transitievergoeding aan te maken bij het uit dienst melden van een werknemer

 • Nieuwe loonstrook met WAB velden

 • Ondersteuning voor groene tabel (BB)

 • Nieuw werknemerstype: BBL leerling (dit is niet langer een reguliere werknemer)

 • Dagelijks worden taken aangemaakt voor:

- Contracten die gaan verlopen in 60 dagen ( -> verlengen of uit dienst melden )

- Oproepkrachten die bijna een jaar in dienst zijn ( -> aanbiedingsbrief )

 • Indien een werknemer uit dienst gaat ( einde contract datum ) en er is geen reden opgegeven wordt de verloning geblokkeerd tot deze is opgelost

 • Het systeem ondersteunt nu meerdere dienstverbanden

 • Toeslagen & Vergoedingen zijn nu verbonden aan een dienstverband i.p.v. werknemer

 • Loonstroken zijn nu verbonden aan een dienstverband i.p.v. werknemer

 • Ondersteuning voor CAO en pensioenfondsen Detailhandel

 • Ondersteuning voor CAO Horeca

 • Ondersteuning voor boekhoudpakket Snelstart

 • Mogelijkheid tot invoeren van een Voorschot tijdens het verlonen

Aanpassingen

 • Het takensysteem is visueel verbeterd. Mogelijkheden tot clusteren en handmatig aftikken zijn nu toegevoegd

 • Het aantal open taken wordt nu in het menu getoond

 • Bij het aanpassen van een werknemer gegeven wordt het scherm niet meer gereset

 • Bij het invoeren van salaris part-timer kun je nu ook het maand salaris op basis van part-time factor invullen

 • Na het aanpassen van een Toeslag/Vergoeding bij werknemer wordt deze nu ook bijgewerkt in de open verloning

 • Bij het verlengen van een contract wordt de huidige payrun nu netjes bijgewerkt

 • Het downloaden loonheffingsverklaring werkt nu ook voor toekomstige situaties

 • Indien het systeem detecteert dat een werknemer de AOW leeftijd heeft bereikt, wordt dit nu automatisch aangepast en verstuurd naar de belastingdienst

Update app - december (1)

In het kader van de WAB is een patch uitgerold met de volgende wijzigingen:

 • In het dienstverband wordt op basis van de beschikbare gegevens een indicatie gegeven van de WAB hoog/laag bepaling.

 • Het systeem vraagt op verschillende momenten om aan te geven of het contract met de werknemer is ondertekend:
  - Tijdens het invoeren van een werknemer
  - Tijdens het aanmaken van een nieuwe contract

 • In het scherm Werknemer > Dienstverband is het mogelijk om de indicatie " Is contract ondertekend " op elk moment aan te passen.

Aanpassen bepaling vakantiegeld en -uren op bedrijf en werknemersniveau

 • In de update van 11 november is een fout geïntroduceerd waardoor werkgevers niet in staat waren om op bedrijf- en werknemersniveau wijzigingen aan te brengen. Dit is opgelost.

Update app - november

 • Het is nu mogelijk om afwijkende opbouw van vakantiedagen op te geven voor een werknemer

 • Nieuw rapport: inzicht in gewerkte uren over een peridoe

 • Nieuwe landingspagina ontwikkeld voor de registratie van accountants

 • Bij het aanmaken van een nieuw account wordt nu gecontroleerd of het een werknemer betreft. Indien dit het geval is, wordt er een nette melding gegeven aan de werknemer die ze verwijst naar de beheerder van het bedrijf.

 • Tijdens het verlonen geven we gerichte terugkoppeling als er iets fout is. Op dit moment wordt gevalideerd:
  - Is er update bij de werknemer doorgevoerd die betrekking heeft op de verloning
  - Is het salaris conform het Wettelijk Minimum loon

 • Het berekenen van een loonstrook is geoptimaliseerd en nu sneller

 • Het inladen van werknemers tijdens het verlonen is geoptimaliseerd en nu sneller

Update API - november

Ten behoeve van integraties zijn de volgende endpoints aangepast:

 • Bij het ophalen van de werknemers wordt nu ook het huidige dienstverband en contract meegegeven

 • Het is nu mogelijk om een lijst van dienstverbanden in een verloning op te vragen

Meer informatie:
https://developer.employes.nl/

Update app - oktober

 • Nieuwe mogelijkheid toegevoegd om werknemers te kunnen exporten

 • Er is een aanpassing gedaan in het menu om de snelheid te bevorderen

 • Het is vanaf nu mogelijk om toekomstige loonheffingsformulieren te downloaden

 • Het is vanaf nu voor de gebruiker mogelijk om een periode af te ronden, ook als de maand al is afgelopen

 • Probleem verholpen waarbij het downloaden van toekomstige/ oude contracten niet meer werkte

 • Probleem verholpen waarbij dubbelklikken op knoppen tijdens een verloning zorgt voor een foutmelding

Update app - september

 • Bij het aanmaken van een nieuwe contract/ verlenging  werd het type niet goed gezet. Dit is nu opgelost

 • Problemen verholpen omtrent verwijderen werknemer

 • Extra landen toegevoegd aan beschikbare landen voor verlonen

 • De koppeling met e-Boekhouden.nl is nu volledig automatisch, geen export en handmatige import meer nodig

Rollen update

Vanaf nu kun je in Employes gebruik maken van de nieuwe Manager-rol. Met deze rol is het mogelijk om:

 • je salarisadministratie te delen met anderen in je bedrijf;

 • een werknemer benoemen als manager;

 • een manager toekennen aan een afdeling.

Andere handige functies:

 • Indien je binnen één administratie meer rollen hebt kun je hier tussen schakelen

 • Je kunt nu ook externe gebruikers uitnodigen als werkgever of manager

 • Indien je toegang hebt tot meerdere bedrijven kun je nu na het inloggen een keuze maken in met welke administratie je aan de slag wenst te gaan

De nieuwe functies met betrekking tot de Manager rol zijn alleen te gebruiken indien je gebruik maakt van het salaris en HR pakket.

Wil je meer weten over de mogelijkheden, werking en toepassing van onze rollen?

Bekijk toelichting gebruikersrollen

Verbeteringen dienstverband-scherm

Fixes:

 • Interface verbeterd dienstverband scherm

 • Type werknemer nu beter zichtbaar (Stagiair, Vaste kracht, Oproepkracht )

 • Verbergen van reserveringen voor stagiairs

Publieke REST-API

Wij hebben de eerste versie van onze publieke API gelanceerd! Het is een overzichtelijk REST-API waarmee je eenvoudig gegevens in het systeem kunt opvragen of gegevens kunt opvoeren.

Zo is het onder andere mogelijk om:

 • Nieuwe werknemers toe te voegen

 • Werknemergegevens op te vragen

 • Gewerkte uren te importeren

 • Gegevens van een verloning opvragen

 • Gegevens van de journaalpost opvragen

Wil je meer weten over de mogelijkheden, werking en toepassing van onze API?

Bekijk de API-documentatie.

Binnenkort volgen er nog meer handige endpoints. Heb je suggesties of vragen? Neem contact op via development@employes.nl.

Bekijk vorige updates