Update app maart 2021

Nieuwe functies voor werkgevers

 • Toevoegen van een inhouding voor onbetaald (ouderschaps-)verlof (meer info)
 • Registratie van einde dienstverband door overlijden
 • De optie om het aantal resultaten in een pagina in te stellen

  Instellen van paginatie in Employes


Nieuwe functies voor boekhouders

 • Tijdens de onboarding kun je het pakket voor de klant kiezen
Verbeteringen:
 • De afdelingen en functies zijn weer alfabetisch gesorteerd
 • Bij het invoeren van het loonheffingsnummer wordt een helper getoond met uitgebreide(re) instructies tot invoer
 • Het is weer mogelijk om zelf je emailadres aan te passen
 • De export van de werknemers naar Excel werkt weer goed
 • De controle op IBAN is verbeterd, waardoor hij minder streng is voor met name buitenlandse nummers
 • De gebruiker kan nu bij het uitvoeren van de verloning, zelf weer een Eindheffing toevoegen
 • Foutmeldingen tijdens het doen van een export naar boekhouding worden nu netjes teruggegeven
 • De invoer van een ongeldige postcode icm. land is verbeterd
 • De huidige verloning wordt nu netjes aangepast na het invoeren van een BSN
 • De huidige verloning wordt nu netjes aangepast na wijzigen van 'Ondertekening contract'
 • Het is nu altijd mogelijk om je wachtwoord aan te passen, ook nadat je bent ingelogd

Update app - september

Nieuw:
 • Koppeling met boekhoudpakket Reeleezee
 • Ondersteuning CAO kappers
 • Je kan vanaf nu je bedrijfslogo toevoegen op de loonstroken 
 • De werknemerskant van het portal is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels
Aangepast:
 • 30% regeling variant 2 gevalideerd en uitgerold
 • CAO kappers gevalideerd en uitgerold
 • De Ziekteverzuim bepaling houdt nu rekening met het minimumloon
 • De omschrijving van verlof wordt weer getoond in stap 1 van de verloning
 • De CAO lijst is alfabetisch gesorteerd en voorzien van een CAO code
 • Aanpassing in indicaties loonkosten voordeel

Update app - juni

Nieuw
 • Ondersteuning voor registratie Tijd-voor-tijd
 • Nieuwe rapportage: Werkgeverlasten
 • Nieuwe rapportage: Bruto-netto
 • Nieuwe rapportage: werknemersverzekeringen
 • Nieuwe rapportage: Zvw / Zorgverzekeringswet
Verbeteringen
 • Afdelingen en functies worden nu op alfabetische volgorde getoond
 • Het is nu mogelijk om Stichting te kiezen als bedrijfsvorm in de onboarding
 • Invoeren werknemer: geen keuze voor land bij buitenlandse postcode
 • Verschillende regelingen verfijnd en eventueel verschoven naar een andere categorie
 • Spanje als land van wonen toegevoegd
 • De regeling Vakantiegeld (Metaal) is bijgewerkt. De minimum grens wordt nu goed toegepast
 • Verwijderen van werknemer lukte niet als er templates waren aangemaakt
 • Als een uitnodiging is geaccepteerd werd een volledig blauw scherm getoond. In de nieuwe situatie krijgt men een melding met tevens de optie om in te loggen
 • Invoer van een verplicht veld zoals aanheft ( De heer, mevrouw ) gaf een involledige validatie. Dit is verbeterd
 • Nieuw type dienstverband : opting-in

Update app - mei (self-onboarding werknemers)

Vanaf nu is het mogelijk om nieuwe werknemers online uit te nodigen. Ze krijgen dan een welkomstmail met het logo van je bedrijf. Daarna kan de werknemer zelf zijn adres, IBAN en BSN aanvullen. En de werknemer kan zelfs een ID-kaart of paspoort uploaden. Dat scheelt veel tijd en zorgt voor een goede eerste indruk bij je nieuwe werknemer.

Update app - april (o.a. Google SSO)

Algemeen
 • Gebruikers kunnen nu inloggen via Google SSO
 • Nieuwe gebruikers kunnen nu registreren via Google
 • In de on-boarding stellen we iets meer vragen over de vorm van het bedrijf ( grootte, CAO )
 • In de activatie vragen we nu specifiek in welke periode ze willen aanvangen
Verberingen verlofmodule
 • Werkgever kan nu een verlof aanvraag verwijderen
 • Werkgever kan kiezen om verlof aanvragen automatisch te accepteren
 • Werkgever kan kiezen om vakantie-uren niet meer op de loonstrook weer te geven
 • Werkgever kan kiezen om de verlofmodule uit te schakelen voor werknemers
 • Werkgever kan een gedetailleerd overzicht van de verlof stand bekijken. Hierin staat al het vergaarde, opgenomen en toekomstig verkregen verlof
 • Werknemer ziet nu zijn verlofdagen en uren direct in zijn dashboard en kan hier op doorklikken
 • Werknemer kan een open aanvraag wijzigen of verwijderen
 • Werknemer kan een goedgekeurde aanvraag intrekken
 • Werknemer heeft een nieuw overzicht met zijn verlof verzoeken
 • Werknemer kan een gedetailleerd overzicht van zijn verlofopbouw en afnames bekijken

Update app - maart (o.a. Periode vergrendelen)

Nieuw:
 • De werkgever krijgt nu de optie om een periode te vergrendelen zodat er niet langer (automatisch) wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.
 • Alle schermen waar een mutatie kan worden gemaakt zijn aangepast

Aanpassingen:

 • Verlof: grid view is verbeterd
 • Verlof: archief weergave is verbeterd
 • Bij werknemers > documenten is nu per document zichtbaar of een document is gedeeld met de werknemer
 • De WW-premie is niet langer zichtbaar voor dienstverbanden waarbij er geen indicatie WW is

Update app - januari (o.a. WAB)

Met ingang van het nieuwe jaar hebben we een nieuwe update uitgerold met de nadruk op implementatie van veranderde wetgeving per 2020:

Nieuw:

 • De perioden voor 2020 zijn vanaf nu beschikbaar
 • Het is vanaf nu mogelijk om een transitievergoeding aan te maken bij het uit dienst melden van een werknemer
 • Nieuwe loonstrook met WAB velden
 • Ondersteuning voor groene tabel (BB)
 • Nieuw werknemerstype: BBL leerling (dit is niet langer een reguliere werknemer)
 • Dagelijks worden taken aangemaakt voor:

- Contracten die gaan verlopen in 60 dagen ( -> verlengen of uit dienst melden )

- Oproepkrachten die bijna een jaar in dienst zijn ( -> aanbiedingsbrief )

 • Indien een werknemer uit dienst gaat ( einde contract datum ) en er is geen reden opgegeven wordt de verloning geblokkeerd tot deze is opgelost
 • Het systeem ondersteunt nu meerdere dienstverbanden
 • Toeslagen & Vergoedingen zijn nu verbonden aan een dienstverband i.p.v. werknemer
 • Loonstroken zijn nu verbonden aan een dienstverband i.p.v. werknemer
 • Ondersteuning voor CAO en pensioenfondsen Detailhandel
 • Ondersteuning voor CAO Horeca
 • Ondersteuning voor boekhoudpakket Snelstart
 • Mogelijkheid tot invoeren van een Voorschot tijdens het verlonen

Aanpassingen

 • Het takensysteem is visueel verbeterd. Mogelijkheden tot clusteren en handmatig aftikken zijn nu toegevoegd
 • Het aantal open taken wordt nu in het menu getoond
 • Bij het aanpassen van een werknemer gegeven wordt het scherm niet meer gereset
 • Bij het invoeren van salaris part-timer kun je nu ook het maand salaris op basis van part-time factor invullen
 • Na het aanpassen van een Toeslag/Vergoeding bij werknemer wordt deze nu ook bijgewerkt in de open verloning
 • Bij het verlengen van een contract wordt de huidige payrun nu netjes bijgewerkt
 • Het downloaden loonheffingsverklaring werkt nu ook voor toekomstige situaties
 • Indien het systeem detecteert dat een werknemer de AOW leeftijd heeft bereikt, wordt dit nu automatisch aangepast en verstuurd naar de belastingdienst

Update app - december

In het kader van de WAB is een patch uitgerold met de volgende wijzigingen:

 • In het dienstverband wordt op basis van de beschikbare gegevens een indicatie gegeven van de WAB hoog/laag bepaling.
 • Het systeem vraagt op verschillende momenten om aan te geven of het contract met de werknemer is ondertekend:
  - Tijdens het invoeren van een werknemer
  - Tijdens het aanmaken van een nieuwe contract
 • In het scherm Werknemer > Dienstverband is het mogelijk om de indicatie " Is contract ondertekend " op elk moment aan te passen.

Aanpassen bepaling vakantiegeld en -uren op bedrijf en werknemersniveau

 • In de update van 11 november is een fout geïntroduceerd waardoor werkgevers niet in staat waren om op bedrijf- en werknemersniveau wijzigingen aan te brengen. Dit is opgelost.

Update app - november

 • Het is nu mogelijk om afwijkende opbouw van vakantiedagen op te geven voor een werknemer
 • Nieuw rapport: inzicht in gewerkte uren over een peridoe
 • Nieuwe landingspagina ontwikkeld voor de registratie van accountants
 • Bij het aanmaken van een nieuw account wordt nu gecontroleerd of het een werknemer betreft. Indien dit het geval is, wordt er een nette melding gegeven aan de werknemer die ze verwijst naar de beheerder van het bedrijf.
 • Tijdens het verlonen geven we gerichte terugkoppeling als er iets fout is. Op dit moment wordt gevalideerd:
  - Is er update bij de werknemer doorgevoerd die betrekking heeft op de verloning
  - Is het salaris conform het Wettelijk Minimum loon
 • Het berekenen van een loonstrook is geoptimaliseerd en nu sneller
 • Het inladen van werknemers tijdens het verlonen is geoptimaliseerd en nu sneller

Bekijk vorige updatesBekijk vorige updates