Kurum Geneli Katılım ve Tamamlama Analizleri

Neden geliştirdik, nasıl hesaplanıyor, neye ışık tutuyor? 

Kurum içindeki bilgiyi pekiştirmenin, güncellemenin ve ölçmenin en pratik yolu Rootie, gelişmeye, serpilmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yenilikleri sizlere daha sağlıklı aktarmak için bazen blog yazılarını bazen de videolu anlatımları kullanmanın iyi bir yol olacağını düşündük. Bu yazıyla birlikte pupa yelken diyor ve yenice tamamladığımız bir çalışmanın detaylarını heyecanla paylaşmaya başlıyoruz.

Yeni geliştirmelerin bana ne faydası var?

Yazımızın konusu, 14 Eylül haftasında yayına aldığımız aktivasyon ve tutundurma analizleri. Bunların nasıl hesaplandığına ve yorumlanabileceğine geçmeden önce aklınıza şu soru gelebilir: Rootie’de kullanım ve katılım oranlarına ilişkin birçok farklı raporlama olanağı varken ayrıca bu çalışmaya neden gerek duyuldu? Temel neden, her bir öğrenme yolculuğu / pekiştirme / bilgi yarışması özelinde takımların katılım ve tamamlama performanslarını detaylı görebiliyor olsanız da kurumun genel katılım ve tamamlama durumunu tek bir yerden görme ihtiyacının ortaya çıkması. Bu durum özellikle farklı takımlara atanan farklı programlar olduğunda ve/veya farklı planlama kurguları sonrasında genel durumu hızlıca incelemek istediğinizde oluşuyor.

Pekiştirme programından alınan örnek bir raporlama ekran görüntüsü
(Pekiştirme programından alınan örnek bir raporlama ekran görüntüsü)

Örneğin, bir pekiştirme programının analiz sayfasından alınan üstteki ekran görüntüsünde; takımların programa katılımı, programdaki ölçme sorularına verdikleri cevaplar kapsamındaki performansı, yanlış  yapılan soruların yeniden gönderilmesiyle oluşan gelişimi ve her bir kullanıcı detayındaki durumu inceleyebiliyorsunuz. Ancak, bu ekiplere ek olarak 2 farklı bilgi yarışması, aralarda da anlık nabız ölçme amacıyla serbest gönderimler yaptıysanız, genel katılım durumunu incelemeniz için ek göstergeler gerekiyordu. Yayına aldığımız geliştirme sayesinde kurum geneli katılım ve tamamlama oranlarına da hakim olabileceksiniz. Bu çalışmaya ek  olarak, kullanıcıların Rootie’ye ilk temaslarından deneyime başlamalarına dek geçen aktivasyon sürecinin raporlamasını da dahil ettik.

Rootie yönetici panelindeki kullanıcılar sayfasına geldiğinizde 3 yeni alan sizi karşılıyor. Bu 3ü; kullanıcıların Rootie’yle ilk temasından, hangi yoğunlukta ve nereden kullandıklarına dair durumu ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle, kullanıcılar Rootie’ye giriş yapabiliyor mu, giriş yapanların katılımı düzenli hale gelmiş mi ve yüksek bağlılık oranları için mecra fark ediyor mu, onu görebileceğiz.

(3 kutunun hikayesi: Potansiyel olarak kaç kişiyle etkileşim sağlayabilirsiniz, kaçıyla etkileşim başlamış, kaçı da mobil uygulamadan kullanıyor)

1. Geçerli Hesaplar ve Aktivasyon Hunisi:

Rootie’de kaydı oluşmuş ve gönderdiğiniz içerikleri potansiyel olarak alma hakkına sahip kullanıcıların sayısını “Geçerli Hesaplar” alanından görebilirsiniz. İşten ayrılma veya çalışanı Rootie deneyimi dışında bırakma gibi durumlarda oluşan “silinmiş” veya “pasif” hesaplar, bu sayıya dahil edilmiyor. Başka bir deyişle, bu rakam, kullanıcıların Rootie’ye giriş yapmış veya yapmamış olmasından bağımsız, Rootie’yi  kullanabilecek potansiyel tüm kullanıcıların toplamını  veriyor.

Yeri gelmişken bir ekleme yapmakta fayda var: Rootie’de kullanıcıların kaydı (diğer bir ifadeyle hesabı) 4 şekilde oluşuyor:

  • “Ekle” butonundan kullanıcıyı tanımladığınızda 
  • “Toplu İçeri Aktar” butonundan, bir excel dosyası aracılığıyla, kullanıcıları topluca içeri aktardığınızda 
  • Eğer Enocta LMS entegrasyonu varsa, kullanıcı EEP’deki Rootie etkinliğini başlattığında
  • Eğer kurumunuzdaki bir sistemle entegrasyon varsa, entegrasyonla kullanıcılar aktarılması gerçekleştiğinde

Geçerli hesapların altındaki aktivasyon butonundan ilerleyerek, kaydı yeni oluşmuş kullanıcıların, Rootie’deki deneyime başlama sürecinde nerede olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, seçili tarihler arasında, 36 yeni kullanıcı kaydı oluşmuş, bu küme içindeki 32 kişi Rootie’ye giriş yapmış, 31’i en az bir hedef tamamlamış ve 19’u da mobil uygulamadan kullanmış.

Tarih filtresiyle kaydı farklı dönemde oluşan kohortlara göre de analiz yapabilirsiniz. Örneğin 1 Ocak’tan bu yana kurumunuzda 174 kişinin Rootie kaydı oluştu diyelim. Temmuz başında yeni bir toplu alım yaptınız ve sadece o grubu görmek istiyorsunuz. Tarih filtresinden seçiminizi yapıp Temmuz grubundakiler özelinde aktivasyon sürecinin detaylarını  görebilirsiniz.

Kurum içinde kullanılmaya yeni başlanacak hemen her üründe çaba harcanan en büyük konulardan birisi halk diliyle “tekeri döndürmek” veya Rootie’deki karşılığıyla kullanıcıların  Rootie hesaplarına giriş yapıp ilk hedeflerine  ulaşması. Aktivasyon hunisi ile iç iletişim çalışmalarınızın nasıl sonuçlandığını ve süreci iyileştirmek için nereye odaklanmanız gerektiğini görebileceksiniz.

2. Aktif Kullanıcılar ve Tutundurma Analizleri

Diğer yeni alanımız “Aktif Kullanıcılar” ile, hesabı geçerli kullanıcılar arasından en az bir kere Rootie’ye giriş yapmış olanların sayısını görebilirsiniz. “Rootie hesabına giriş” tanımını da yeri gelmişken netleştirelim: Kullanıcı Rootie’ye 2 koşuldan biri gerçekleştiğinde giriş yapmış oluyor: İlki, mobil uygulamadan hesabına girdiyse. İkincisi, emailine gelen ya da Enocta LMS hesabındaki bağlantıdan ilerleyerek Rootie hesabına web tarayıcıdan erişirse.

Katılım ve hedef tamamlamayı detaylı incelemek için “Katılım Durumu” butonundan ilerleyerek, kurumun geneline ilişkin tutundurma analizlerini görebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Hafta veya ay kırılımında inceleyebileceğiniz, hatta geçmişten bulunduğunuz döneme dek tutundurma performansını bir zaman serisi olarak göreceğiniz bu sayfa iki temel ölçüt üzerine yapılandırıldı:

  • Kullanıcı Etkileşimi:  Bu ölçüt, Rootie’ye giriş yapmış kişilerin hangi oranda, seçili zaman aralığında en az bir hedef tamamlamış olduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle, Rootie’de daha önce giriş yapmış kullanıcıların ne kadarına seçili zaman aralığında dokundunuz veya etkileşim potansiyelinizin ne kadarını kullandınız, onu gösteriyor.

(Kullanıcı Etkileşimi: Rootie’nin potansiyeli ne düzeyde kullanıyoruz sorusu için incelenebilecek  bir değer)

Bu oranı anlatmak için bir örnekten gidelim. Diyelim ki Eylül ayını inceliyoruz ve şunu merak ediyoruz:  Eylül ayı ve öncesinde, Rootie’ye giriş yapmış kişilerin kaçta kaçı, Eylül ayı içinde en az bir hedef tamamladı? Bu oranın yüksek olması, Rootie hesabına giriş yapmış kullanıcıların, Rootie ile etkileşiminin ne düzeyde canlı olduğunu gösteriyor.

İncelenen dönem ve öncesinde Rootie’ye giriş yapmış kişilerin sayısının, diğer bir ifadeyle aktif kullanıcı sayısının,  Rootie kullanımı başladıktan bir süre sonra önemli değişiklikler göstermesini beklemiyoruz. (işe giriş / işten ayrılmaların sık ve yoğun olduğu durumlar hariç) O nedenle kullanıcı etkileşimi oranı eğer beklediğinizin altında ise iki nedenden kaynaklanıyor olabilir:

  • Kullanıcılar kendilerine atanan hedefleri tamamlamıyor
  • Kullanıcılarınıza içerik / hedef göndermediğinizden Rootie etkileşimi (hedef tamamlama) gerçekleşmiyor

Durumun kaynağına göre farklı eylemler gerekiyor. Şimdilik ikinci olasılık kapsamındaki değerlendirmeleri başka yazılara bırakalım ve ilk olasılığı (“Hedef Tamamlama”) oranını incelemeye odaklanalım. 

  • Hedef Tamamlama: Bu ölçüt sayesinde, seçili zaman aralığında aktif kullanıcılara atanan hedeflerin hangi oranda tamamladığını görebiliyorsunuz.  Diyelim ki 10 kişilik bir takım var ve bu takımdan 9 kişi, o dönem ya da öncesinde Rootie’ye giriş yapmış ve hesapları geçerli. Seçili dönemde o takımdaki her kişiye 5 hedef atanmış ve 40 hedef tamamlanmış olsun. Bu örnekten ilerlersek hedef tamamla şu şekilde hesaplanır: 40/(9x5)=0.89

(Hedef Tamamlama Oranı:  Hedefler ne düzeyde tamamlanıyor?)

Eğer tamamlama oranı beklediğinizin altındaysa, program detayında katılım analizlerini inceleyebilir, hangi takımların katılım performasının göreceli düşük olduğunu birbirleriyle kıyaslayarak tespit edebilir ve hedef takımların neden katılım sağlamadıklarına ilişkin bir incelemeyi takımın yöneticisi ile değerlendirebilirsiniz.

Son olarak, seçtiğiniz zaman dilimine göre, sayfanın altında geçmişe dönük zaman serisi analizini de bulabilirsiniz. Böylece farklı dönemdeki çalışmalarınızın Rootie’deki kullanıcı etkileşimlerine  ve tamamlama oranlarına nasıl yansıdığının eğilimini takip edebilir, sonraki planlamalarınızı geçmişteki Rootie kullanım planlamalarının yansımalarını inceleyerek yapabilirsiniz. (Bu arada, katılım durumundaki raporlamanın, baktığınız ana göre bir önceki haftadan veya bir önceki aydan itibaren başladığını ekleyelim.)

(Tutundurma Zaman Serisi: Geçmiş dönemlere kıyasla nasıl gidiyor?)

3. Mobil Uygulamadan Girenler ve Mecranın Önemi

Rootie hem mobil uygulamadan hem de web tarayıcılarından kullanılabiliyor. Katılımı artırmak ve bağlılık yaratmak için kullanıcıların Rootie mobil uygulamasının daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Tabii bu durum, kurumun dinamiklerine ve kullanım kurgularına göre değişebilir. Bu alan aracılığıyla kullanıcılarınızın kaçta kaçının  Rootie’yi mobil uygulamadan kullandıklarını görebilirsiniz.

(Rootie kullanım kanalı: Bağlılık yaratmada mecra önemli mi?)

Yukarıdaki örnek görselde 18 kişinin mobil uygulamadan, 10 kişinin web tarayıcısından Rootie’yi kullandığını görüyoruz. Her ne kadar bu örnekte iki rakamın (18+10) toplamı, etkileşimi olan kullanıcı sayısına (28) eşit olsa da, bir kullanıcı her iki kanaldan da Rootie’yi kullanabileceği için her zaman eşit olmayabilir. Örneğin; 28 etkileşimi olan kullanıcıdan 4’ü Rootie’yi hem mobil uygulama hem de web tarayıcıdan kullanmış olsaydı,  18 ve 10 sırasıyla 22 ve 14 olabilirdi.

Bunun bir nedeni, seçili zaman aralığında, kullanıcı ilk hedeflerini web tarayıcısından sonraki hedeflerini mobil uygulamadan tamamlamaya devam  etmiş olabilir. İlerleyen haftalarda, yüksek katılım sağlayanların Rootie’yi hangi kanaldan kullandıklarına ışık tutmak için bu alana ek bir zaman serisi ekleyeceğiz.

4. Ana Sayfa: Temel Göstergelerde Tamamlama Oranı

Hedef tamamlama oranının, Rootie’nin ne düzeyde etkili kullanıldığının temel bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. O nedenle tutundurma analizlerinde gördüğünüz “haftalık tamamlama oranı”nı ana sayfaya da ekledik. Böylece bir önceki haftanın genel tamamlama durumu, her zaman gözünüzün önünde Rootie  kullanımıyla ilgili çalışmalarınıza ışık tutacak.

(Rootie Ana Sayfa Temel Göstergeler: İki Temel Değer – Kaç kişi, ne düzeyde kullanıyor?)

Aklınıza takılan soru olursa bana cep telefonu numaramdan veya onur@rootielearning.com üzerinden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Bu ilk yazı şerefine, bir mani ile sizlere veda etmek istiyorum:

Kurum içi bilgiyi pekiştirmenin,
Hap gibi bilgilerle güncellemenin,
Sınav havasına sokmadan ölçmenin,
En pratik yoludur Rootie. 🤔

Sonraki yazıda buluşana dek sevgiyle ve güzelliklerle kalın. 👋👋