Myfone.dk: Manuelt profilskifte under profildetaljer

Har man valgt manuel profilskifte, kan man nu skifte mellem sine profiler på profildetaljesiden: